Káva: Áno alebo Nie?

Všetky naše produkty pochádzajú z okolia do 200 km. Ale urobili sme výnimku v prípade kávy. Prečo?

V prvom rade, si uvedomujeme, že v súčasnosti je veľa farmárov závislých na produkcii kávy (a čaju, banánov, kakaa,…), aby prežili. Avšak náhle zastavenie všetkých importov by bolo pre nich katastrofou. Preto sme skôr zástancami postupnej de-globalizácie.

Vieme tiež, že zmena návykov, a to najmä v súvislosti s kávou, je niekedy takmer nemožná. Rozhodli sme sa, že namiesto toho, aby sme v Bystre kávu neponúkali vôbec, radšej Vás pozývame k zníženiu jej spotreby, rovnako ako akýchkoľvek iných exotických produktov.

Prečo znižovať spotrebu kávy?

Káva, rovnako ako mnoho iných exotických produktov, precestuje extrémne dlhé vzdialenosti prostredníctvom rôznych znečisťujúcich druhov dopravy predtým než skončí v našom tele. Samotný tento fakt je pre nás dostatočným dôvodom na znižovanie spotreby všetkých exotických produktov, pretože prispievajú ku klimatickým zmenám – javom, ktoré ohrozujú nič menej než je prežitie ľudstva.

Okrem toho, za každým úspešným príbehom označeným “Bio a Fairtrade” existujú tisíce poľnohospodárov, ktorí sú nútení premeniť svoje bohaté a rozmanité polia lokálnych potravín na monokultúry kávy, kakaa, banánov, atď., aby si zabezpečili lepší príjem. To má za následok stratu poľnohospodárskej biodiverzity. Dôvodom je, že dopyt, prichádzajúci z vyspelých a novo industrializovaných krajín, po týchto produktoch je príliš masívny a v našej globálnej neoliberálnej ekonomike môžu ekonomicky najsilnejšie krajiny stanovovať svoje požiadavky voči tým najmenej ekonomicky rozvinutým.

Navyše, kávové a kakaové stromy sú veľmi citlivé a nebudú schopné prispôsobiť sa klimatickým zmenám. Ak budú južné ekonomiky príliš závislé na ich pestovaní, je veľmi pravdepodobné, že zažijú zničujúcou krízu. S vedomím, že zmena klímy je zapríčinená predovšetkým severnými krajinami a že nárast pestovania kávy je výsledkom túžby “severu” (zakorenenej od čias kolonizácie), je tiež veľmi nespravodlivé, že južné krajiny zaplatia najviac za tieto následky.

Popritom, sú ľudské pracovné podmienky a platy v tomto odvetví často diktované severnými korporáciami, ktoré majú len málo pochopenia pre spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť.

Konzumácia exotických produktov (aj keď sú Bio a Fairtrade), v takej miere ako dnes, prispieva ku globálnemu otepľovaniu, strate biodiverzity a často aj k sociálnej nespravodlivosti.

To je dôvod, prečo Vás napriek tomu, že sme pre Vás vybrali jednu z najlepších káv, stále pozývame na uprednostnenie Melty. Dúfame, že vám môžeme ukázať, že život bez exotických a priemyselných výrobkov môže byť rovnako kvalitný a plnohodnotný. Koniec koncov, masová spotreba exotických produktov na Slovensku nie je staršia než 3 alebo 4 generácie 🙂