2%

 
Tvoje 2% alebo 3% nám pomôžu slobodnejšie plánovať naše akcie, pozývať kvalitných hostí na prednášky a diskusie a prispejú k celkovému fungovaniu a rozvoju komunitnej obývačky.
 
Ak nás chceš podporiť tvojimi 2%, tu je všetko, čo potrebuješ vedieť.
Názov: Bystro
Sídlo: Sibírska 1612/18, 83 102, Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50662651
 
1/ ZAMESTNANEC
a/ Do 15. FEBRUÁRA 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 
b/ Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_zo_zavislej_cinnosti_01-2019.
 
c/ Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane, vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane a následne vyplniť tlačivo: Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
Použite tieto údaje:
Názov: Bystro
Sídlo: Sibírska 1612/18, 83 102, Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50662651
POZOR: IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava
 
Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 
d/ Obe vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2020 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska.
Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov ku nám (aby sme o Vašom poukázaní vedeli), tak vo vyhlásení zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 
2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA
a/ Podľa typu vyplňte tlačivo Daňové Priznanie:
fyzická osoba typ A: len príjmy zo zamestnania/závislej činnosti
fyzická osoba typ B: príjmy zo zamestnania/závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, alebo ostatné príjmy
 
b/ Vyplnené tlačivo doručte do 31. MARCA 2020 na daňový úrad.
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať tieto údaje:
Názov: Bystro
Sídlo: Sibírska 1612/18, 83 102, Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 50662651
POZOR: IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava
 
Ak súhlasíte so zaslaním Vašich údajov ku nám (aby sme o Vašom poukázaní vedeli), tak vo vyhlásení zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 
3/ DOBROVOĽNíCI / 3%
Ako dobrovoľníci môžete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie vám vydá organizácia, kde ste dobrovoľníci. Ak ste dobrovoľníci v Bystre, napíšte nám a vystavíme vám toto potvrdenie.
 
Ďakujeme!