Káva: Áno alebo Nie?

Všetky naše produkty pochádzajú z okolia do 200 km. Urobili sme výnimku len v prípade kávy. Prečo?

V súčasnosti mnoho farmárov existenčne závisí od produkcie kávy ( čaju, banánov, kakaa …). Sú nútení premeniť rozmanité polia lokálnych potravín na monokultúry kávy, kakaa, banánov …, aby si zabezpečili lepší príjem. Výsledkom je strata poľnohospodárskej biodiverzity. Navyše pracovné podmienky a platy v tomto odvetví sú spravidla diktované nadnárodnými korporáciami, ktoré majú len málo pochopenia pre spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť. Káva, a iné exotické produkty, precestuje extrémne dlhé vzdialenosti v rôznych  dopravných prostriedkoch, ktoré spôsobujú znečistenie a prispievajú ku klimatickým zmenám. Kávové a kakaové stromy sú veľmi citlivé a nebudú schopné prispôsobiť sa klimatickým zmenám. Ak budú  ekonomiky globálneho juhu príliš závislé na ich pestovaní, je veľmi pravdepodobné, že zažijú zničujúcou krízu

Dôvodom je masívny dopyt ekonomicky vyspelých a industrializovaných krajín. V globálnej ekonomike ekonomicky najsilnejšie krajiny stanovujú svoje požiadavky voči tým najmenej ekonomicky rozvinutým. S vedomím, že zmena klímy je zapríčinená predovšetkým severnými krajinami a že nárast pestovania kávy je výsledkom túžby “globálneho severu” (už od čias kolonizácie), je tiež veľmi nespravodlivé, že južné krajiny doplatia najviac na následky globálneho obchodu.

Konzumácia exotických produktov (aj keď sú Bio a Fairtrade), v takej miere ako dnes, prispieva ku globálnemu otepľovaniu, strate biodiverzity a často aj k sociálnej nespravodlivosti.

Náhle zastavenie obchodu s kávou a exotickým tovarom  by bolo pre malých farmárov katastrofou.

Preto sme skôr zástancami postupnej de-globalizácie. Ako na to ?

Zmena návykov,  najmä kávičkárov, sa môže zdať nemožná. Bystro kávu ponúka (a chutnú a kvalitnú), ale najmä chce inšpirovať k zníženiu spotreby kávy a iných exotických produktov.

Chceme ukázať, že život bez exotických a priemyselných výrobkov môže byť rovnako kvalitný a plnohodnotný.

Koniec koncov, masová spotreba exotických produktov na Slovensku nie je staršia než 3 alebo 4 generácie 🙂