Degrowth

Čo je bezrastová ekonomika?

Táto stránka je venovaná bezrastovej ekonomike, myšlienke, na ktorej stojí Bystro.
Bezrastová ekonomika alebo nulový rast (Décroissance po francúzsky, Degrowth po anglicky)
má viacero aspektov: je to filozofia, politická ekológia, ekologické hnutie a ekonomická teória, ktorá zahŕňa limity biosféry do ekonomiky.

Bezrast je zaroveň radikálna kritika kapitalizmu, technologického pokroku, a ideológie (trvalo udržateľného) rozvoja.

Môžeme ju stručne definovať ako „sociálne spravodlivé postupné znižovanie produkcie a spotreby, ktoré zvyšuje ľudskú spokojnosť a zlepšuje ekologické podmienky na lokálnej a globálnej úrovni, v krátkodobom a dlhodobom horizonte.“ (François Schneider, 2010)

1. Úvod: Príbeh a definícia bezrastu

2. Bezrast: Vízia udržateľných spoločenstiev

3. Prečo hospodarský rast nemôže byť zelený

4. Energia, Spravodlivosť a Demokracia

5. Negatívny vplyv autopriemyslu

6. Zákon entropie a nemožnosť rastu

Chceš vedieť viac o bezraste?

Prečítaj si:

Blog: UDRŽITELNÝ NERŮST – degrowth

Udržitelný nerůst. Nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci? (Eva Fraňková a Naďa Johanisová)

Ekonomický růst a jeho environmentální a sociální souvislosti

Zaujímavá dokumentácia po anglicky:

European Environmental Agency – Growth without economic growth