Kto sme

Obsah tejto stranky:
-> Členstvo
-> Prečo
-> Prehľady roka
-> Hovoria o nás

Bystro je prvá komunitná obývačka. Funguje ako živý spoločenský organizmus, kde môžeš:

 • Organizovať a zapojiť sa do širokej škály kultúrnych a spoločenských akcií (workshopy, prednášky, diskusie, debaty, koncerty…)
 • Zdieľať, darovať, požičiavať, opravovať alebo jednoducho používať širokú škálu nástrojov a predmetov dostupných v Bystre (dielňa, knižnica vecí, stolové hry …)
 • Ochutnať miestne a ekologické nápoje a potraviny

Pre koho? (Členstvo)

Pre každého bez rozdielu pohlavia, svetonázoru, orientácie, viery, rasy …

Zúčastniť sa na akcii môžeš aj bez zaplatenia členského.

Člen však naviac získava niekoľko benefitov:

 • Znížený príspevok za občerstvenie a akcie
 • Prístup do knižnice vecí
 • Podieľať sa na rozhodovaní o budúcom smerovaní Bystra
 • Možnosť organizovať súkromné akcie (po dohode)
 • Jedlo a veci zadarmo v rámci špeciálnych akcií

Odporučané členské je 20€. Viac je tiež možné a vám vopred ďakujeme za podporu. Minimum je 12€.
Členstvo platí jeden rok.
Lebo žiaden človek nedokáže dať toľko lásky Bystru, ako dokáže dať len človek Bystru.
Zaregistruj sa priamo v Bystre 🙂

Prečo?

Lebo chceme:

 • vytvoriť pocit spolupatričnosti
 • podporovať miestnu produkciu a malých výrobcov
 • poskytnúť priestor na spomalenie, premýšľanie o svojej úlohe vo svete, prehodnotenie, čo je dôležité v živote, vo svete, ktorý považuje za nespochybniteľný pokrok takmer výlučne technológie a rýchlosť
 • vytvoriť priestor na zdieľanie, výmenu, diskusiu a spoluprácu namiesto individualizmu a hospodárskej súťaže
 • umožniť opravy, opätovné použitie, nové využitie a prerozdelenie rôznych vecí vo svete, ktorý trpí nadprodukciou, nadmernou spotrebou a materializmom

=> Naše manifesto

=> Naša filozofia (bezrastová ekonomika)

Prehľady roka

Hovoria o nás

„KC Bystro je miestom, ktoré nestojí na jednom lídrovi. ​S​tretáva sa tu pomerne veľká a názorovo zrelá skupina ľudí. Bavia sa. Pripravujú pre seba a verejnosť, ktorú ich program zaujme, rôznorodé a obsahovo veľmi hodnotné aktivity. Spájajú prijímanie kultúry s jej vytváraním, globálne problémy s ich riešením na úrovni rozvíjania komunitných zručností. Komunitné centrá majú v súčasnej spoločnosti veľký význam. A nie je to len programom ktorý ponúkajú. Pomáhajú nám vytvárať hlbšie vzťahy a dôveru v spoločnosť v prostredí, ktoré je anonymnejšie a zdanlivo menej závislé na vzájomných vzťahoch a pomoci. Komunitné centrum Bystro patrí do centra. Tu má šancu osloviť najväčší počet ľudí a napĺňať svoj program. Je súčasťou moderného mesta. Jeho presunom na perifériu by Bratislava prišla o jednu zo svojich autentických a najmä skutočne hodnotných častí.“
Bruno Jakubec, ekológ, krajinár, odborný asistent na Technickej univerzite vo Zvolene​

„KC Bystro by malo ostat v centre, preto, lebo je to jedinečné miesto, posilňujúce komunitny rozvoj a genius loci mesta Bratislava, oproti povrchnej kultúre fastfoodov a pubov v historickom centre. KC Bystro je rôznorodý priestor, dávajú možnosť stretnúť nemainstremové udalosti, ktoré sú pre mesto mestotvorné.“
Tomáš Peciar, Cyklokoalícia

„Staré mesto potrebuje KC Bystro. Je jedinečným miestom, kde ľudia majú možnosť zažiť výnimočné stretnutia v rámci témy, ktorá ich zaujíma.
Pre mňa bola skvelá skúsenosť mať v Bystre workshop a  ľudí mať tak blízko seba.Mala som pocit, že to bolo také osobné, že nás vzájomne ovplyvnilo. A to sa mi nestáva často.
V Starom meste je potreba rozvoja komunity a miest so zdieľanou ekonomikou, ktorá komunitu spája. A Bystro je presne takýmto miestom.“
Ivana Maleš, Inštitút cirkulárnej ekonomiky

„Komunitnému centru Bystro sa počas svojho života podarilo vytvoriť úžasný otvorený priestor pre diskusiu o mnohých témach, ktoré dnes hýbu našimi svetmi. Spolu s ľuďmi naokolo je to živý organizmus, ktorý sa cez všetky svoje aktivity snaží vymýšľať ako žiť zodpovednejšie, komunitnejšie, uvedomelejšie – čo nám, nielen v téme stravovania, treba ako soľ!“
Petra Molnárová a Monika Svetlíková, Slow Food Pressburg