Prehľad roka 2017

Bystro stojí na hodnotách a ľuďoch, ktorí ho tvoria. Je založené na vzťahu k ekológii, komunitnom fungovaní, či otvorenosti rôznorodosti a predovšetkým spoločnom boji proti materializmu. Toto zameranie potvrdzuje nielen bežné fungovanie, ale aj rôzne akcie, ktoré sa tu konali.

-> VYUŽÍVAJ, POUŽÍVAJ, REDUKUJ a ži LOKÁLNE

 Keďže nám záleží na tom, odkiaľ pochádza všetko, čo sa v Bystre ponúka, pri každej akcii, či v bežný deň ste si mohli v samoobslužnom bare kúpiť produkty od slovenských výrobcov (okrem kávy). Súčasťou komunitného centra je Knižnica vecí, ktorá je vlastne miestom zdieľania a praktický spôsob ako znížiť svoju spotrebu, keďže mnohé veci si tu môžete požičať. Okrem toho kladieme dôraz na minimalizovanie a separovanie odpadu a časť roka bol k dispozícii aj vermikompost, kde to žilo. 😀

Na konkrétnych workshopoch a diskusiách sme sa vzájomne inšpirovali, čo môžeme zmeniť v našich životoch a domácnostiach, aby sme žili lepšie. Či už sa to týkalo odpadu s Ivanou Maleš, cyklodopravy s Cyklokoalíciou, alebo sme si vymieňali ekotipy do domácnosti.

-> OPRAV, RECYKLUJ, VYTVOR SI

V rámci workshopov sme si prakticky vyskúšali výrobu zubnej pasty, gélu na pranie, či jedlých vianočných darčekov, aby sme tak minimalizovali vlastnú spotrebu a nemuseli kupovať to, čo si môžeme sami vyrobiť.

V rámci upcyclingu v Bystre vznikli peňaženky z duší bicyklov, či nádoby z PET fliaš a pravidelne sa šili vrecká na zeleninu a ovocie zo starých záclon

-> Zaujímaj sa o KOMUNITU

Bystro je otvorené rôznorodosti a snaží sa podporovať ľudí v núdzi. Aj preto sme strávili spoločný večer s ľuďmi z komunitného centra Mareena a spoznávali sa navzájom. Na dvore fungovala Zdarmáreň, či pravidelné bazáre – kto chcel, sa mohol zbaviť nepotrebných vecí, aby si ich vzal niekto iný, komu sa zídu. A chladné večery sme ľuďom v okolí spríjemnili predávaním teplej medoviny.

V rámci viacerých spoločensko-politických  diskusií sme sa zamýšľali nad témami, ktoré nás trápia. Napríklad Ako žiť udržateľne, pozreli sme sa na problematiku zneužívania prírodných zdrojov a diskutovali o tom, či nás technológie môžu skôr spasiť alebo priviesť do záhuby.

-> SPOMAĽ

V Bystre to žilo tiež na rôznych kultúrnych akciách – pravidelne organizované večery stolných hier, filmy napríklad z festivalu Jeden svet, množstvo koncertov a viaceré párty, ktoré rozhýbali ľudí v Bystre, pivná joga, meditácie, zdieľanie jedla, grilovačky, a spoločné večere, či čas strávený na gauči pri rozhovoroch. To boli chvíle kedy sme si pripomínali, že „Život vnímame lepšie, keď žijeme pomalšie.“ 🙂

Ďakujeme, že ste v tom všetkom boli s nami a že tvoríte Bystro!

Srdečne chceme špeciálne poďakovať všetkým dobrovoľníkom, či jednorazovým alebo pravidelným, čo nám pomohli v priebehu celého tohto roka. Bez nich, by sme nemohli dosiahnuť skoro nič.