Tím Bystra

Nicolas Giroux
Spoluzakladateľ Bystra – Dobrovoľník – Administrátor
Čomu sa venujem: Robím čo môžem s tým čo mám aby som bojoval proti nespravodlivosti a ochraňoval životné prostredie
Ktoré slovo ma vystihuje: Budík

 


Michal Gordiak
Spoluzakladateľ Bystra – Dobrovoľník – Administrátor
Čomu sa venujem: Starám sa o chod Bystra, Prevádzkar cyklopožičovne, Zachraňujem pokazené veci
Ktoré slovo ma vystihuje: Popokatepetl

 

 

Monika Mikulová
Dobrovoľníka – Manažérka dobrovoľníkov
Čomu sa venujem: Organizujem pomoc dobrovoľníkov Bystru
Ktoré slovo ma vystihuje: Voda
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dobrovoľnítctva v Bystre, pošli mi email:
monikaa.mikulova@gmail.com

 

 

 

Pridaj sa k nám do tímu – HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV 🙂

  • 2 Administrátori: Títo sa pripoja k Michalovi a Nicolasovi s všeobecným dohľadom nad Bystrom. Budú mať zaručený prístup ku všetkému nevyhnutnému pre túto prácu (vrátane kľúčov od Bystra).
  • 1 Komunitný manažér: Bude zodpovedný za zapájanie sa komunity prostredníctvom Facebooku a za komunikáciu s členmi.
  • 1 Prekladateľ: Bude zodpovedný za slovenské a anglické preklady všetkých verejne viditeľných textov (webstránka, Facebook, propagačné materiály), pri ktorých to bude potrebné. Bude taktiež zodpovedný za kontrolu toho, či slovenský obsah webstránky presne zodpovedá anglickému (okrem stránky udalostí).