Degrowth

Čo je bezrastová ekonomika?

Táto stránka je venovaná bezrastovej ekonomike, myšlienke, na ktorej stojí Bystro. Bezrastová ekonomika alebo nulový rast
(Décroissance po francúzsky, Degrowth po anglicky) má viacero aspektov: je to filozofia, politická ekológia, ekologické hnutie a ekonomická teória, ktorá zahŕňa limity biosféry do ekonomiky.

Môžeme ju stručne definovať ako „sociálne spravodlivé postupné znižovanie produkcie a spotreby, ktoré zvyšuje ľudskú spokojnosť a zlepšuje ekologické podmienky na lokálnej a globálnej úrovni, v krátkodobom a dlhodobom horizonte.“ (François Schneider, 2010)

1. Úvod: Pribeh pojmu