Kto sme

Bystro je prvá verejná obývačka. Funguje ako živý spoločenský organizmus, kde môžeš:

 • Organizovať a zapojiť sa do širokej škály kultúrnych a spoločenských akcií (workshopy, prednášky, diskusie, debaty, koncerty…)
 • Zdieľať, darovať, požičiavať, opravovať alebo jednoducho používať širokú škálu nástrojov a predmetov dostupných v Bystre (dielňa, knižnica vecí, stolové hry …)
 • Ochutnať miestne a ekologické nápoje a potraviny

Pre koho? (Členstvo)

Pre každého bez rozdielu pohlavia, svetonázoru, orientácie, viery, rasy …

Zúčastniť sa na akcii môžeš aj bez zaplatenia členského.

Člen však naviac získava niekoľko benefitov:

 • Znížený príspevok za občerstvenie a akcie
 • Prístup do knižnice vecí
 • Podieľať sa na rozhodovaní o budúcom smerovaní Bystra
 • Možnosť organizovať súkromné akcie (po dohode)
 • Jedlo a veci zadarmo v rámci špeciálnych akcií

Členstvo je minimálne 12€/rok. Odporúčame však aspoň 20€/rok.

Lebo žiaden človek nedokáže dať toľko lásky Bystru, ako dokáže dať len človek Bystru.
Zaregistruj sa priamo v Bystre 🙂

Prečo?

Lebo chceme:

 • vytvoriť pocit spolupatričnosti
 • podporovať miestnu produkciu a malých výrobcov
 • poskytnúť priestor na spomalenie, premýšľanie o svojej úlohe vo svete, prehodnotenie, čo je dôležité v živote, vo svete, ktorý považuje za nespochybniteľný pokrok takmer výlučne technológie a rýchlosť
 • vytvoriť priestor na zdieľanie, výmenu, diskusiu a spoluprácu namiesto individualizmu a hospodárskej súťaže
 • umožniť opravy, opätovné použitie, nové využitie a prerozdelenie rôznych vecí vo svete, ktorý trpí nadprodukciou, nadmernou spotrebou a materializmom