Kto sme

Komunitné kultúrne Bystro funguje ako živý spoločenský organizmus, kde ľudia môžu:

 • Organizovať a zapojiť sa do širokej škály kultúrnych a spoločenských akcií (workshopy, semináre, diskusie, debaty, koncerty, výstavy, …)
 • Zdieľať, darovať, prijímať, požičiavať, opravovať alebo jednoducho používať širokú škálu nástrojov a predmetov dostupných v Bystre (knižnica vecí, kníh, hudobných nástrojov, stolové hry …)
 • Ochutnať miestne a ekologické nápoje a potraviny

Pre koho? (Členstvo)

Pre každú ľudskú bytosť bez rozdielu pohlavia, orientácie, viery, rasy …

V Bystre sú k dispozícii dve miestnosti. Ak v klubovni prebieha aktivita, „bar“ je voľne k dispozícii.
Zúčastniť sa na akcii môžeš aj bez zaplatenia členského.

Člen ale naviac získava niekoľko benefitov:

 • Znížený príspevok za občerstvenie a udalosti
 • Prístup do knižnice vecí
 • Možnosť použiť vybavenie kuchyne, práčku a našu tlačiareň
 • Právo rozhodovať o budúcom smerovaní Bystra
 • Možnosť zorganizovať vlastnú súkromnú akciu (po dohode)
 • Jedlo a veci zadarmo v rámci špeciálnych akcií

Cena za členstvo je minimálne 10€/ rok. Lebo žiaden človek nedokáže dať toľko lásky Bystru, ako dokáže dať len človek Bystru.
Zaregistruj sa priamo v Bystre

Prečo?

 • Aby sme znovu vytvorili pocit spolupatričnosti medzi všetkými členmi spoločnosti.
 • Aby sme prispeli k relokalizácii ekonomiky, podporovali miestnu produkciu.
 • Aby sme mali k dispozícii priestor kde môžeme spomaliť, premýšľať o našej úlohe vo svete, a prehodnotiť, čo je to dôležité v živote, vo svete, ktorý považuje technológie a rýchlosť za nespochybniteľný pokrok.
 • Aby sme ponúkli priestor na zdieľanie, výmenu, diskusiu a spoluprácu, vo svete, ktorý je stále viac a viac o individualizme a hospodárskej súťaži.
 • Aby sme ponúkli priestor pre opravy, opätovné použitie, nové využitie a prerozdelenie nástrojov a objektov, vo svete, ktorý trpí nadprodukciou, nadmernou spotrebou a materializmom.